Site menu:

Alberto

Departament d'Enginyeria
Informàtica i Matemàtiques

Av. Països Catalans, 26
43007 Tarragona

Spain

E-mail: juanalberto.rodriguez@urv.cat
Tel.: (+34) 977 55 8511
Fax: (+34) 977 55 9710 Courses Taught

Universitat Rovira i Virgili (05/06,...)   
- Coordinator of the Master's Degree in Computational Engineering and Mathematics. (2013,...,2019)
- Graph theory and its applications (12/13...) 
- Modelitzacio de Xarxes (11/12...)
- Matematica Discreta (07/08, ...)
- Calcul (05/06, ...,08/09)
- Metodes Numerics (06/07)
- Algebra (05/06)
- Fonaments Matematics de l'Enginyeria II (05/06)

Universidad Carlos III de Madrid (03/04 - 04/05)
- Matematicas I (03/04, 04/05)
- Algebra Lineal (03/04, 04/05)

Universitat Politecnica de Catalunya (02/03)
- Calculo In finitesimal I (02/03)

Universitat Oberta de Catalunya (01/02, ... ,11/12)
- Matematica Discreta (01/02, ... ,11/12)
- Algebra Lineal (01/02)

Universidad Nacional de Educacion a Distancia (99/00 - 00/01)
- Analisis Matematico I (99/00, 00/01)
- Algebra I (99/00, 00/01)

Universidad de Moa (90/91 - 93/94)
- Calculo I (90/91-91/92)
- Funciones de Variable Compleja (92/93-93/94)
- Algebra Lineal (90/91-91/92)
- Algebra y Ecuaciones Diferenciales (92/93-93/94)