Comandes bibliogràfiques DEIM


Petició de llibres i altre material bibliogràfic (vídeos, CD, DVD, ...):

El mecanisme de petició consisteix a baixar-se i omplir un full de càlcul OpenDocument o Excel (PC) amb les dades de cada títol que es demani. Passos a seguir:

  1. Baixar-se un fitxer per realitzar les peticions (2019: nova versió, no utilitzeu l'antiga!!):
  2. Omplir les dades que correspongui (les màximes possibles, per facilitar la localització del llibre: inclós ISBN).
    IMPORTANT: com més dades proporcioneu, més ràpid es trametrà la vostra comanda.
  3. Enviar el fitxer amb les comandes a Pere Millán (pere.millan@urv.cat).

Quan el llibre arribi a la biblioteca, rebreu un avís per correu intern.


Informació mantinguda per Pere Millán.